Fall Winter 2019

Tìm hiểu bộ sưu tập Thu-Đông 2019 đến từ các nhà thiết kế đương đại nổi tiếng tại Flanerie Concept Store. Mùa Thu-Đông này, Flanerie đem đến bộ sưu tập của: Beaufille (Canada), Christopher Esber (Australia), Each x Other (France), Eudon Choi (UK), Lee Mathews (Australia), Nadya Dzyak (Ukraina) and Shushu/Tong (China).

Visit us

​Flanerie Concept Store

41, Trang Tien, Hanoi

Nadya Dzyak FW19
Lee Mathews FW19
Beaufille FW19
Eudon Choi FW19
Shushu/Tong FW19
Each x Other FW19
Christipher Esber FW19