• Thuy Duong

“Cool’s Over. Chic’s Over.” - Balmain’s Olivier Rousteing

Olivier Rousteing – giám đốc sáng tạo của Balmain chia sẻ suy nghĩ của ông về cuộc sống cũng như ngành công nghiệp thời trang trong thời điểm diễn ra Covid-19.

Olivier Rousteing - giám đốc sáng tạo của Balmain

Trong thời gian dịch bệnh vẫn đang diễn ra, sự tiếp xúc với bạn bè và người thân, điều mà tưởng chừng rất đỗi bình thường lại trở nên hết sức xa xỉ. Tuy nhiên, Olivier Rousteing đã coi đây là một cơ hội để gắn kết với các thành viên trong gia đình, cùng ôn lại kỷ niệm và để ý đến những nét đẹp mà ông thường bỏ qua vì guồng xoay bận rộn của ngành thời trang.

Olivier đề cao sức khoẻ về cả thể chất lẫn tinh thần của đội ngũ của mình. Công việc là điều cuối cùng mà mọi người nhắc tới mỗi khi họp nhóm, tuy nhiên đối với họ mà nói, công việc có thể coi như một lối thoát khỏi thực tại. Nhà thiết kế hy vọng rằng, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. “Chúng ta đang sống trong một bong bóng'. Bây giờ, chúng ta nhận ra rằng chỉ có duy nhất một 'bong bóng' quan trọng và đó là hành tinh của chúng ta.”


Hệ thống thời trang đã trở nên nhàm chán với chính bản thân mình. Mọi người cần phải dừng việc đi theo những quy tắc và đường lối vốn có và trở nên tự phát hơn nữa.

Ngành thời trang đã luôn phải đối mặt với vô số những vấn đề, và trong thời điểm này càng nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra. Hệ thống thời trang đã trở nên nhàm chán với chính bản thân mình. Mọi người cần phải dừng việc đi theo những quy tắc và đường lối vốn có và trở nên tự phát hơn nữa. Olivier muốn cho thấy rằng thời trang là dành cho tất cả mọi người, không chỉ là những người muốn ở trong hệ thống này. Thời trang có ảnh hưởng lớn tới thế giới. Khi việc cách ly kết thúc, nhà thiết kế muốn chia sẻ tầm nhìn của ông với cả thế giới chứ không chỉ là một vài người.


Olivier cùng đội ngũ của ông

Hiện Olivier đang thực hiện các bộ sưu tập của Balmain. Tuy nhiên sẽ không có bộ sưu tập resort bởi khách hàng sẽ không đi du lịch. Vậy nên hãy xoá bỏ những quy tắc, nếu không thể có show couture, hãy trình bày couture theo một cách khác. Nếu không thể có show menswear, hãy làm nó khác đi. Tiềm năng là bất tận.

Hệ thống thời trang nên kết nối với những điều thật nhất; nó nên phản ánh thế giới của chúng ta và có ý nghĩa. Nó nên làm chúng ta suy nghĩ về việc làm thế nào để tốt hơn. Chúng ta không còn sống ở thời đại của xu hướng theo mùa nữa. Tôi không muốn trở nên cool, cool đã hết thời rồi. Chic cũng đã hết thời. Giờ đây bạn chỉ trở nên cool trong vòng 2 tháng. Nó đã từng là 2 năm. Ai lại muốn làm một phần của nó cơ chứ?


Olivier Rousteing – Creative Director of Balmain, shared his thoughts about life and fashion industry in the time of pandemic is happening.

Olivier Rousteing – Creative Director of Balmain

Due to Covid-19, human contacts turn into a luxury, who would have thought? Despite the situation, Olivier got even closer with his family, take a walk down memories lane and see the beauties in things that you’ve never had time to notice before when you were so caught up with the roller coaster of the fashion system.

At Balmain, Olivier puts team member’s mental/physical health first and foremost. Work is the last thing that they talk about, yet it can also be a way to escape and disconnect. The designer expects excellent things to come from now on. “We were living in a bubble. Today we realize there is only one bubble that’s important: Our planet.”


The fashion system was bored of the fashion system. People have to stop following rules and guidelines and start being more spontaneous

The fashion system was already facing numerous problems, and this moment has only accelerated all the questions. The fashion system was bored of the fashion system. People have to stop following rules and guidelines and start being more spontaneous. Olivier wants to show that fashion is inclusive, not only the one who is part of the system. Fashion can do so much for the world. When quarantine comes to an end, the designer wants to share his vision with the whole world, not just the few.

Olivier Rousteing's “work from home” situation

He is currently working on Balmain’s shows/collections. But there will not be a resort presentation as the buyers are not going to travel. So, break the rules, if there is no couture show, present couture in a different way. If there’s no menswear show, do that differently. The possibilities are endless.

Fashion is a system that should be connected to what’s real; it should do something that reflects our world and has some meaning. It should be making us think about how to do better. We are no longer in a time of being the trend of the season. I don’t want to be cool, cool’s over. Chic’s over. You’re cool for two months these days. It used to be two years. Who wants to be part of that?


Nguồn: Vogue


---------------------------------

FLANERIE CONCEPT STORE

2nd floor, 21 Trang Tien, Ha Noi, Viet Nam

Hotline: (+84) 9 81 90 68 66


[website] http://flanerie.vn/

[instagram] flanerie_journal

[facebook] https://www.facebook.com/flanerie.hanoi/


#Fahion #Balmain #OlivierRousteing #Covid19 #Changes #Flanerie #ConceptStore

logo white.png
  • Facebook
  • Instagram

©2019 by Flanerie

41 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 110109, Vietnam

098 190 68 66