SPRING SUMMER 2019

Tìm hiểu bộ sưu tập Xuân Hè 2019 đến từ các nhà thiết kế đương đại nổi tiếng tại Flanerie Concept Store. Mùa Xuân Hè này, Flanerie đem đến bộ sưu tập của AT, Danse Lente (UK), Gray _Matters (Italy), Ports 1961, Goen.J (Korea), C/MEO Collective (Australia), Anais Jourden, Paskal, Beaufille (Canada), Nadya Dzyak (Ukraina), Rebecca Taylor, Each x Other (France), Cafuné, Rejina Pyo, Eudon Choi (UK), Neous, JKOO, Marques' Almeida, Christopher Esber (Australia), Shushu/Tong (China)

 

Visit us

Flanerie Concept Store

41, Trang Tien, Hanoi 

Artboard 1.png
Artboard 11.png
Artboard 60.png
Artboard 44.png
Artboard 20.png
Cm.jpg
Artboard 55.png
Artboard 43.png
Artboard 3.png
Artboard 39.png
Artboard 49.png
Artboard 13.png
Artboard 9.png
RJ.jpg
Artboard 16.png
Artboard 40.png
Artboard 26.png
Artboard 31.png
CE.jpg
Artboard 51.png