The Keiji

Cân bằng giữa phong cách truyền thống và đương đại, thương hiệu gôc Nhật Bản tại New York, The Keiji mang đến những thiết kế với hoạt tiết và chất liệu độc đáo. Xuyên suốt các sáng tạo của thương hiệu là việc phản ánh những giá trị lịch sử, truyền thống thông qua sự hài hòa về hoạt tiết, đường may và chất liệu.